Meteen naar de inhoud

Contributie

Opzeggingen

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Een opzegging dient uiterlijk vóór 1 mei te zijn ontvangen, maar liefst gewoon eerder. Simpelweg omdat we in april al weer door moeten geven welke teams er het volgende seizoen worden ingeschreven bij de bond. Te laat opzeggen betekent dat je vast zit aan het betalen van het lopende seizoen. Als je opzegt en stopt voordat het seizoen is afgelopen, zul je het resterende deel van het seizoen moeten betalen. Alleen in specifieke situaties kan het bestuur anders besluiten. Opzeggen kan schriftelijk per postadres of middels een e-mail naar info@asvindus67.nl.

Is het lastig om de contributie te betalen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Kijk op de site van het Jeugdfonds Sport & Cultuur om te lezen of ze jou ook kunnen helpen en hoe het werkt.

Contributie

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld € 2,50. ( Bij inschrijving te voldoen )

De contributie dient in 12-maandelijkse termijnen te worden voldaan.

Op het onderstaande rekeningnummer.
NL11 INGB 0003371736

De contributiebedragen zijn inclusief de bondscontributie.

Het contributiebedrag per maand is voor leden van:

LeeftijdPer jaarPer maand
04 t/m 10 jaar € 151,80 €  12,65
11 t/m 18 jaar€ 184,80€  15,40
19 jaar en ouder€ 270,60€  22,55
Continue werkers€ 184,80€  15,40
Recreanten€ 184,80€ 15,40

De contributie voor niet spelende leden en spelende scheidsrechters bedraagt € 44,00 per jaar.